People, Work & Communities

Mijn lezingen gaan over online communities, de rol die ze hebben in het bedrijfsleven, de invloed op hoe we samenwerken en hoe we met elkaar communiceren in het hybride werken.

Future of people

Vanaf de stenen tijdperk hebben we gebruik gemaakt van technologie en zijn er daardoor ook afhankelijk van. Hoe verhouden wij ons tot die technologie en wat is haar invloed op ons leven? Het is bij filosofen een terugkerend onderwerp en wat nu volle aandacht verdient. Is onze toekomst afhankelijk van technologie en begrijpen we wat het voor ons gaat betekenen?

Future of work

De transitiefase waar we ons in bevinden is aangejaagd door de komst van sociale technologie. Informatie, ideeën, samenwerkingen hebben een stroomversnelling gekregen. Dit heeft invloed gehad op de manier waarop we samenwerken. De snelle decentralisatie van informatie, nieuwe vormen van kennisoverdracht en managementmodellen hebben het werklandschap sterk veranderd. En nu komen ook nog de Robots eraan. Hoe gaan we de toekomstige bedrijven besturen?

Future of things

Technologie wordt steeds kleiner, intelligentie kan worden toegevoegd aan de spullen om ons heen. Is het voor ons gemak of voor efficiëntie, de wereld om ons heen wordt steeds meer verbonden met elkaar. Deze ontwikkeling zal impact hebben op de manier waarop onze economie is georganiseerd. Minder frictie, beter overzicht zal er voor zorgen dat we slimmer kunnen produceren maar ook slimmer kunnen delen.

 

Sectoren

Vorm

Door mijn creatieve achtergrond besteed ik veel aandacht aan de vorm van mijn lezingen. Deze aandacht is immers het bewijs van respect naar wie naar mijn verhaal luistert.

Het live debat met publiek zoek ik graag op. Daarom juich ik een Q&A na de lezing of deelnemen aan een paneldiscussie toe.

Mijn lezingen zijn in het Nederlands, Engels en in het Italiaans.

KRISTIAN WORDT VAKER ALS EXPERT GEVRAAGD BIJ PROGRAMMA'S VAN

BNR NIEUWSRADIO